Amex Water Filter

flagcounter.com

free counters

Filtry Do Wody - Ogłoszenia

poniedziałek, 24 maja 2021

Odwrócona osmoza w przemyśle
Komercyjne, Wysokowydajne Systemy Odwróconej Osmozy dla przemysłu. Pozwalają na ciągłą produkcję wysokiej jakości wody przy niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji. Najpopularniejsze rozwiązania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Stosowane w przemyśle spożywczym, rolnictwie, medycynie i farmacji, HoReCa, zakładach produkcyjnych oraz w instytucjach państwowych.

Tagi: aquaphor reverse osmosis, Filtr do wody technologicznej, Filtry do wody przemysłowej, filtry odwrócona osmoza, Filtry przemysłowe, filtry przemysłowe do wody, filtry przemysłowe polska sp. z o.o., odwrócona osmoza, odwrócona osmoza - sklep, odwrócona osmoza cena, odwrócona osmoza dla przemysłu, odwrócona osmoza pompa, odwrócona osmoza przemysłowa cena, odwrócona osmoza sklep, Odwrócona osmoza w przemyśle, Odwrócona osmoza wydajność, osmoza odwrócona, Osmoza przemysłowa, Producent filtrów przemysłowych, Przemysłowe filtry do wody, przemysłowe filtry odwróconej osmozy, Przemysłowy system odwróconej osmozy, rodzaje filtrów przemysłowych, Stacja odwróconej osmozy, Stacja uzdatniania wody odwrócona osmoza,
Systemy odwróconej osmozy, zastosowanie odwróconej osmozy.

niedziela, 2 lutego 2020

Zmiękczanie Wody Dla Firmy

Przejrzysta, miękka, delikatna woda to luksus dla cery, dla baterii łazienkowych czy kuchennych, dla natrysków, dla kabin prysznicowych, dla ekspresów do kawy czy dla czajników. Ten luksus to brak popularnego "kamienia" w kranach czy czajnikach. Ten luksus to wreszcie odpoczynek od wiecznego szorowania zakamienionych elementów i kupowania zniszczonych przez kamień zaworów, uszczelek, sitek w kranach czy czajników.  Wraz z upływem czasu przepływająca wewnątrz kranów, baterii, pryszniców, wąskimi kanalikami woda powoduje  narastanie nacieku i powstaje tzw. kamień. Twarda woda. Jeśli dojdzie do zatkania kanalika, woda znajduje sobie nowe ujście i spływając po powierzchni, buduje jego nowe warstwy. Kamień powiększa się i pogrubia. Zaczyna nam to doskwierać, zapychać się i nieestetycznie wyglądać. Nie walczmy z kamieniem w nieskończoność. Zlikwidujmy w naszej firmie ten problem raz na zawsze. 

Tego typu rezultat możemy uzyskać wykorzystując urządzenia do zmiękczenia wody firmy AMEX WATER. Procedura zmiękczenia wody oparta jest o zasadę naturalnej wymiany jonowej ( z jonów twardych na miękkie ), tj pozbycia się w znacznej mierze wapnia a, także magnezu. Pierwiastków, które osadzają się w nadmierny sposób na wszelkiej armaturze, urządzeniach grzewczych.  Blokują swobodny wypływ wody z kranów, tworząc po czyszczeniu, szorowaniu czy myciu nowy osad czy nalot. Nie ma znaczenia jak twarda jest woda dostarczana do firm i ilu pracowników ją użytkuje. Dziś mamy szeroką paletę zaprezentowania urządzeń na wszelkie zanieczyszczenia, zastosowanie jak również lokalizację. Delikatna, miękka woda korzystnie działa na skórę oraz dodatkowo sprawia uniknięcie osadzania się kamienia na grzałkach w zmywarkach czy pralkach. Równocześnie miękka woda, ochrania instalację przed zarastaniem kamieniem c.o. Inwestycja w zmiękczacz wody firmy Amex będzie inwestycją , która zapewnia wielostronne zalety i zwraca się w stosunkowo szybkim okresie. Oszczędzi zakupu wielu uszkodzonych elementów i nerwów. 

Warto zadbać o jakość wody w naszych firmach przez które przechodzi wiele osób jak pracownicy, klienci czy kontrahenci. Ludzie to obserwują i wystawiają opinię o firmie. Trudno napić się herbaty z zakamienionego czajnika czy korzystać z toalety w której są zakamienione krany. To wszystko wygląda nieestetycznie. W renomowanych firmach właściciele dbają o taki stan rzeczy. Zlecają montaż zmiękczaczy, filtrów w pomieszczeniach gospodarczych dla biur, czy dystrybutorów wody na halach produkcyjnych. Nasze przedsiębiorstwa zaczynają coraz częściej odwiedzać goście zagraniczni, a oni są wyczuleni na wysoką jakość obsługi i wizerunek firmy. Zamontujmy urządzenie zmiękczające z korzyścią dla obu stron. 


sobota, 1 lutego 2020

Badanie Wody Jakie Parametry ( 2 )

Badanie Wody - Parametry Chemiczne


Jak wskazano w wytycznych WHO znaczna liczba poważnych problemów zdrowotnych może wystąpić w wyniku chemicznego zanieczyszczenia wody do picia. „Obawy dotyczące zdrowia związane z zanieczyszczeniem chemicznym wody do picia różnią się od tych związanych ze skażeniem mikrobiologicznym. Istnieje kilka substancji chemicznych zanieczyszczających wodę, które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych wynikających z pojedynczego narażenia, z wyjątkiem groźnego przypadkowego zanieczyszczenia dostarczanej wody”.1
Mętność
Mętność jest odwrotnością przezroczystości. Mętność wody może być spowodowana obecnością w niej: gliny, iłów, związków żelaza, manganu, substancji humusowych, planktonu, mikroorganizmów - cząstek mineralnych i organicznych. Mętność ma znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym – często podwyższonej mętności towarzyszą przekroczone wskaźniki mikrobiologiczne. Mętności powoduje pogorszenie cech organoleptycznych wody.2

Barwa 

Barwa wyrażona jest w mg Pt/dm3. Jest to cecha optyczna wody i dlatego oznacza się ją po przesączeniu próbki, tak aby pomiar wskazywał na zawartość substancji, odpowiedzialnych za kolor wody. W rozporządzeniu3 barwa znajduje się w grupie „wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”, z dopuszczalną wartością – 15 mg Pt/dm3. Podwyższoną barwę wody powodują najczęściej związki manganu i żelaza oraz substancje humusowe (naturalne związki organiczne). Barwa ma głównie znaczenie wizualne, gdyż nieprzyjemnie korzysta się z wody, która nie jest bezbarwna.

Zapach i smak wody

Zapach i smak, według rozporządzenia3, powinien być akceptowalny. Czasem, w wynikach analizy, można znaleźć dodatkowe informacje, np. literowe: R – roślinny, G – gnilny, S – specyficzny i skala od 0 (brak zapachu) do 5 (bardzo silny). Spotkamy się również określeniami, tj. jak: zapach siarkowodoru, ropopochodne, żelazisty. Jednak najczęściej jest to krótka informacja, że zapach jest akceptowalny lub nieakceptowalny. Nieakceptowalny może być wywołany przez obecność różnych substancji. Niekiedy jest dokuczliwy w większym stopniu w ciepłej wodzie. Najlepiej, jeśli woda nie posiada żadnego zapachu.
Żelazo i mangan
Wody podziemne najczęściej charakteryzują się podwyższoną zawartością żelaza i manganu. Zawartość żelaza zmienia się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/dm3, natomiast manganu – od ilości śladowych do kilku mg/dm3. Normy wg rozporządzenia to: 200 μg/dm3 żelaza, mangan – maksymalnie 50 μg/dm3. W praktyce najczęściej spotyka się zawartość żelaza nie przekraczającą 10 mg Fe/dm3. Bardzo uciążliwa staje się zawartość żelaza przy wartości około 30 mg Fe/dm3. Mangan, mimo że jest go przeważnie mniej niż żelaza, jest trudniejszy do usunięcia i znacznie bardziej szkodliwy. Najczęściej nie ma go więcej niż 1 mg Mn/dm3, jednak zdarzają się wody z ponad 2 mgMn/dm3.2
Duża ilość związków żelaza i manganu w wodzie do picia nadaje jej specyficzny zapach oraz smak. Żelazo brudzi armaturę (wanny, umywalki itp.), pranie na kolor brązowożółty, mangan – na bardziej czarny. Powstające w rurach osady, szczególnie żelaziste, zmniejszają ich światło, powodując duże straty energii. Ponadto w zalegających osadach w sieci rozwijają się bakterie, które mogą wtórnie zanieczyszczać wodę.4 Duże ilości manganu spożywane przez dłuższy okres mogą powodować choroby układu nerwowego.
Odczyn pH
W rozporządzeniu3 wskaźnik ten nazwano stężeniem jonów wodoru. Przyjmuje się, że woda przeznaczona do picia powinna mieć pH z przedziału 6,5 do 9,5. Woda podziemna najczęściej spełnia ten warunek. Wskutek różnych procesów pH wody się zmienia. Odchylenia występują tylko w kierunku zbyt niskiego pH, co najczęściej związane jest z obecnością w wodzie rozpuszczonego dwutlenku węgla. pH odgrywa ważną rolę nie tylko pod kątem dobrego odczynu, np. dla naszej skóry, ale również ma znaczenie technologiczne, szczególnie w procesach usuwania żelaza i manganu.
Odczyn ma również wpływ na smak wody: woda o wartości pH 8 posiada mdły smak, przy wyższym pH dostrzegalny staje się mydlany posmak. Woda posiada orzeźwiający smak, gdy jej wartość pH jest poniżej 7,5 a jednocześnie jest chłodna i zawiera wystarczającą ilość dwutlenku węgla (około 10 mg/dm3 i więcej). Należy jeszcze wspomnieć, że pH wpływa również na właściwości korozyjne wody w stosunku do różnych materiałów, z których wykonane są instalacje.5
Twardość
Zalecana wartość twardości ogólnej mieści się w bardzo szerokich granicach od 60 do 500 mg CaCO3/dm3. Najczęściej zaleca się do użytku domowego, dolną granicę normy, czyli około 60 mg CaCO3/dm3.Twarda woda to taka która zawiera wysokie stężenie soli wapnia i magnezu. Woda twarda będzie pozostawiała osady (np. na wylewkach, bateriach), kamień w czajnikach, na grzałkach pralki, zmywarki itp. Przy myciu zużywa się więcej kosmetyków i detergentów. Z drugiej strony zbyt miękka woda może być powodem niedostatecznego efektu prania bielizny, potrzeby zużywania większej ilości wody do spłukiwania detergentów i kosmetyków. Jeśli chodzi o spożycie wody to nasze zdrowotne i smakowe preferencje mogą być inne – niektórym służy i smakuje wada bardziej miękka, innym o większym stopniu twardości.
Utlenialność
Wyraża się w jednostkach mg O2/dm3, z tego względu, iż podczas badania określa się ile tlenu, zanieczyszczenia w wodzie, pobrały (do swojego utlenienia) z nadmanganianu potasu, który został użyty do oznaczenia. Utlenialność– ChZT – Mn, indeks nadmanganianowy to właściwie bardzo ważny wskaźnik opisujący w sposób umowny, zawartość związków organicznych w wodzie (dodatkowo również związków, które się łatwo utleniają). Maksymalna wartość w wodzie do spożycia wynosi 5 mg O2/dm3.

Chlorki i siarczany

Maksymalną zawartość tych jonów określa się jako 250 mg/dm³ zarówno dla chlorków, jak i dla siarczanów. Powszechnie występują w wodach naturalnych. Praktycznie nie ma dobrych metod usuwania z wody chlorków i siarczanów w warunkach domowych, ale z drugiej strony praktycznie nigdy nie ma takiej potrzeby. Chlorki i siarczany mają głównie znaczenie w ocenie charakteru korozyjnego wody.
Azot amonowy (amoniak)
Woda przeznaczona do spożycia może maksymalnie zawierać 0,5 mg NH4+/dm3. Przy czym jeszcze stosunkowo do niedawna obowiązywała norma 1,5 mg NH4+/dm3 dla wód niechlorowanych. Obecność azotu amonowego (jonu amonowego) może być wynikiem naturalnych procesów rozkładu materii roślinnej lub może świadczyć o zanieczyszczeniu ściekami. Tylko ten drugi rodzaj może budzić zastrzeżenia. O tym, że woda mogła zostać zanieczyszczona ściekami będzie świadczyła jednocześnie wysoka utlenialność, podniesione stężenie innych form azotu czy wzrost liczby bakterii.
Azotany i azotyny
Woda nie może zawierać azotanów więcej niż 50 mg NO3-/dm3, a azotynów nie więcej niż 0,50 mg NO2-/dm3. Dodatkowy warunek to azotany/50 + azotyny / 3 ≤ 1. Usuwanie azotanów w warunkach domowych jest trudne. Azotany pojawiają się w wodach podziemnych w rezultacie procesów mineralizacji materii organicznej i procesów nitryfikacji oraz z niektórych łatwo rozpuszczalnych minerałów, a także na skutek intensywnego nawożenia oraz zanieczyszczenia odciekami z szamb.

https://www.lento.pl/u/yUAv

1 Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, Kompendium red. A. Kamińska, A. Strzemieczna, Inspektorat Sanitarny W-wa, wrzesień 2018.
2 https://www.czystastudnia.pl/badanie-wody/opis-badanych-parametrow
3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017.2294 z dnia 2017.12.11).
4 https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/11709-jakie-sa-wskazniki-badania-jakosci-wody
5 https://www.wodawdomu.pl/opis-badanych-parametrow

Badanie Wody Jakie Parametry ( 1 )

Badanie wody – parametry mikrobiologiczne 

Parametry mikrobiologiczne są parametrami o podstawowym znaczeniu w jakości wody i mogą wpływać negatywnie na zdrowie i wywoływać liczne choroby. Występowanie w wodzie mikroorganizmów, takich jak E. coli lub enterokoki - wskazuje na zanieczyszczenia typu kałowego. Stanowią one swoisty wskaźnik zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody a ich obecność w wodzie wiąże się z koniecznością podjęcia natychmiastowych działań. Ponadto w wiele podmiotów gospodarczych promuje akcje polegające na piciu wody „prosto z kranu” zatem jeszcze bardziej istotne jest aby dostarczana woda nie zawierała żadnych przekroczeń mikrobiologicznych z uwagi na zagrożenia zdrowotne związane ze spożywaniem wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie1. Jak wskazano w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Zdecydowana większość rzeczywistych problemów zdrowotnych związanych z wodą jest wynikiem mikrobiologicznego (bakteryjnego, wirusowego, pochodzącego od pierwotniaków lub innego biologicznego) skażenia”2


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne3

Escherichia coli 

W Polsce przyjęte jako wskaźnik zanieczyszczenia wód pod względem sanitarnym. Znajduje się w dużych ilościach w odchodach ludzkich i zwierzęcych, ściekach surowych i oczyszczonych. Występuje, także w wodach naturalnych i glebach zanieczyszczonych. Bakterie te są wykorzystywane jako bakterie wskaźnikowe. Niektóre szczepy E. coli produkujące egzotoksynę czasem powodują zatrucia pokarmowe często spowodowane spożyciem zakażonego pokarmu. Same bakterie grupy coli w większości nie są szkodliwe dla człowieka. Ich obecność świadczy jednak o obecności innych bakterii chorobotwórczych. Według rozporządzenia3 bakterie grupy coli nie mogą być obecne w 100 ml badanej wody. Jeżeli okaże się, iż w wodzie są bakterii typu coli – wody nie można pić bez przegotowania. Niebezpieczeństwo polega na tym, iż pojawienie się tej bakterii oznacza możliwość obecności w wodzie także innych groźnych dla człowieka mikroorganizmów chorobotwórczych. Należy zauważyć, że E. coli. może być bakterią chorobotwórczą w pewnych warunkach. Wywołuje zakażenie układu moczowego, jak i zapalenie opon mózgowych u noworodków4Enterokoki kałowe (paciorkowce kałowe) 

Nazwą tą określa się zwykle te paciorkowce, które żyją w odchodach ludzi i zwierząt. Posiadają dużą odporność na warunki środowiska. Obecność tego organizmu w wodzie wskazuje prawie na pewno na zanieczyszczenie kałem ludzkim. Rzadko rozmnażają się w wodach, wiec są dobrym wskaźnikiem rozmiaru i czasu trwania zanieczyszczenia. Po dostaniu się do przewodu pokarmowego powodują objawy chorobowe charakterystyczne dla tzw. zatruć pokarmowych. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia bakterie te nie mogą być obecne w 100 ml badanej wody4 Clostridium perfrigens – badamy w ujęciach wody powierzchniowej i mieszanej Są częścią ludzkiej i zwierzęcej flory jelitowej. Produkują szereg toksyn (głównie enterotoksyn) i enzymów, są bardzo odporne na warunki środowiska oraz dezynfekcję. Działanie enterotoksyn powoduje zwiększenie śluzu w jelicie czczym i 
krętnicy, następuje utrata płynów i elektrolitów w postaci silnej biegunki. Ich przetrwalniki wytrzymują ogrzewanie do 1,5 godziny w 100 st. C. Szczególnie niebezpieczne jest użycie skażonej wody do przygotowania potraw. Według aktualnego rozporządzenia bakterie te nie mogą być obecne w 100 ml badanej wody.

Legionella sp. ( woda ciepła )

Bakterie tego rodzaju powodują choroby układu oddechowego pomimo, że przenoszone są przez wodę. Rodzaj ten obejmuje 49 gatunków. Są bardzo powszechne w wodach naturalnych i glebach. Bakteria ta szczególnie intensywnie rozmnaża się w instalacjach wody ciepłej. Do zakażenia dochodzi w chwili wdychania aerozolu wodno-powietrznego ( np. biorą prysznic, korzystając z klimatyzacji ). Zarażenie powoduje u człowieka rozwój chorób głównie w dwóch postaciach: legionellozy – zapalenie płuc z wysoka gorączką (śmiertelność osób leczonych to około 20-30%) oraz “gorączki Pontiac” – postać pozapłucna, łagodna. Bakterię tą oznacza się w wodzie ciepłej. Do eliminacji w/w bakterii posłużą nam lampy UV

1 Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, Kompendium red. A. Kamińska, A. Strzemieczna, Inspektorat Sanitarny W-wa, wrzesień 2018.
2 Wytyczne dotyczące jakości wody do picia. Wyd. IV Bydgoszcz 2014 (Guidelines for Drinking-water Quality – 4th Edition, World Health Organization 2011) – str. 7.
3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017.2294 z dnia 2017.12.11).


wtorek, 24 września 2019

Filtr odwróconej osmozy co to jest


To najbardziej zaawansowany filtr do oczyszczania wody pitnej. Jak żaden inny uzdatni nam wodę z "kamienia", żelaza, wirusów, bakterii, związków chemicznych jak również wodę morską. Wytwórcy klasycznych filtrów wykorzystują w swoich produktach surowce filtracyjne takie jak: celuloza, sznurek, polipropylen, siatki druciane, ziemię okrzemkową, piasek bądź węgiel.Kluczowym komponentem systemu filtrów odwróconej osmozy, określanego również RO ( Reverse Osmosis ) jest membrana, w której zastosowana jest półprzepuszczalna błona zatrzymująca mikroskopijne cząsteczki zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie. Jedynie molekuły H2O przechodzą poprzez zrolowaną membranę, z kolei woda zawierająca w sobie skoncentrowane zanieczyszczenia zostanie odprowadzona do kanalizacji. 
Technologia odwróconej osmozy była znana od wielu dziesięcioleci, lecz pierwsze filtry wyprodukowano dopiero w 1962 roku do szerokiego użytku, kiedy to rząd Stanów Zjednoczonych zbudował zakłady produkujące na dzień 3000 litrów wody osmotycznej dla wymagań wojska. Od tego czasu powstało wiele firm wykorzystujących koncepcję odwróconej osmozy do oczyszczania wody pitnej. Armia USA zakupiła przeszło 8000 tys. membran na potrzeby operacji ”Pustynna Burza” w 1991 roku. Na Bliskim Wschodzie technika poniższa używana jest do uzyskiwania słodkiej wody w miasteczkach pustynnych a, także położnych nad morzem pozbawionych naturalnych źródeł czystej wody. 


Technologia odwróconej osmozy, tak samo jak sporo różnych genialnych rozwiązań, narodziła się w następstwie uważnego podglądania natury. Zjawisko osmozy jest naturalnym przebiegiem zachodzącym nieustannie we wszystkich żywych organizmach i polega na przenikaniu cząstek wody za sprawą półprzepuszczalnej błony z roztworu o stężeniu niższym do roztworu o stężeniu większym. Półprzepuszczalnymi błonami objęte są komórki wszystkich żywych organizmów. 

Zjawisko odwróconej osmozy występujące w inżynierii czyszczenia wody uwarunkowane jest obecnością półprzepuszczalnej błony. Ciśnienie z sieci wodociągowej sprawia, iż wyłącznie cząsteczki wody zostają ”przeciśnięte” poprzez półprzepuszczalną błonę zostawiając wszelkie zanieczyszczenia po jej drugiej stronie. Przepływ wody zachodzi więc z roztworu o stężeniu większym ( brudna woda ) do roztworu o stężeniu mniejszym ( czysta woda ), innymi słowy przeciwnie aniżeli w przyrodzie. 


Odwrócona osmoza okazuje się być jedyną, efektywną metodą otrzymania krystalicznie czystej wody zdatnej do picia wprost z kranu. Woda otrzymana w procesie odwróconej osmozy pozbawiona jest trujących jak również rakotwórczych związków chemicznych, metali ciężkich, bakterii a, także wirusów. Grupa systemów osmotycznych RO ( z ang. Reverse Osmosis ), składa się z kilkunastu zasadniczych wzorów, których zdolność produkcyjna może być dobrana do pojedynczych potrzeb konsumenta. 

Modele filtrów RO z powodu posiadania dużej liczby korzyści jak: atrakcyjne wydatki eksploatacji a także krótki czas amortyzacji, odznaczają się dużą popularnością pośród użytkowników. Systemy RO gwarantują klientom ultraczystą wodę. Żadna inna technika nie wydaje się być w stanie dostarczyć nam tak wspaniałej wody w faktycznie łatwy i przychylny dla środowiska sposób. Osoby nieposiadające filtrów odwróconej osmozy twierdzą, iż woda po takich filtrach jest wyjałowiona i nie zawiera niczego. Nie wiadomo skąd u tych osób taka wiedza. Owszem, filtry te wyjaławiają wodę ale z chloru, żelaza, nadmiernego wapnia ( kamień ), bakterii, wirusów, nieprzyjemnych zapachów. Wyjałowiona woda pochodzi z urządzeń zwanych destylarkami. Filtry osmotyczne nigdy nie były destylarkami. Najnowocześniejsze posiadają wkłady mineralizujące dostarczające w czystej postaci wapń ( Ca ), potas ( K ), magnez ( Mg ) czy krzem ( Si ). A wkłady jonizujące nasycają wodę pierwiastkami alkalicznymi, jak np: turmalin. Zainstalowany filtr osmotyczny w szafce pod zlewem w kuchni dostarcza nam nieustannie zmineralizowaną i zjonizowaną wodę pitną do wszelkich celów spożywczych, gospodarczych jak i zdrowotnych. Ugotujemy wodę na: herbatę czy kawę. Zrobimy przepyszną zupę, Ugotujemy warzywa na parze. Podlejemy kwiaty, wlejemy wodę do akwarium czy do spryskiwacza szyb samochodowych. Możemy zrobić oliwę magnezową bądź nalać wody dla naszego psiaka. Co ważne. Nie musimy już targać butelek plastikowych z wodą mineralną. Wszystko to za sprawą filtrów odwróconej osmozy. Nie wahaj się przed zakupem. Tysiące ludzi w Polsce i na świecie korzysta już z urządzeń osmotycznych.

Tagi: oczyszczanie wody pitnej w domoczyszczanie wody pitnej odwróoczyszczanie wody pitnejreverse osmosisodwrócona osmoza filtr opinieodwrócona osmoza filtry wodyodwrócona osmoza filtry-cenaodwrócona osmoza filtry do wododwrócona osmoza filtryodwrócona osmoza filtr roodwrócona osmoza filtr cenaodwrócona osmoza filtr do wodyodwrócona osmoza sklep wrocławodwrócona osmoza sklep warszawodwrócona osmoza sklep krakówodwrócona osmoza kupodwrócona osmoza w domuodwrócona osmoza filtrodwrócona osmoza wodyFiltr odwróconej osmozySystem odwróconej osmozy co toFiltr odwróconej osmozy co toodwrócona osmoza co to jestjak zainstalowaćuzdatnianie wody

środa, 25 lipca 2018

EXPRESS Water System - System Filtracji Wody Pitnej Metodą Odwróconej Osmozy, Sterylizator UV, Membrana 100 GPD, Chromowany Kranik, Manometr, Przeźroczyste Korpusy.

urządzenie do oczyszczania wody
Oczyszczanie wody metodą odwróconej osmozy usuwa do 99,99% zanieczyszczeń, takich jak arsen, chlor, ołów, fluor, metale ciężkie, bakterie, wirusy, farmaceutyki i ponad 1000 zanieczyszczeń

Promuje zużycie wody, zmniejsza wydatki i eliminuje kłopoty związane z transportem i usuwaniem większych zbiorników wody. 

Ultrafioletowy sterylizator UV ze stali nierdzewnej skutecznie eliminuje do 99,99% cyst, wirusów, mikroorganizmów i szkodliwych bakterii, takich jak E. coli, grzyby, algi itp.

Zaufany producent gwarantuje niezawodny system dla długotrwałej, czystej wody pitnej. Wszystkie części w zestawie są bezołowiowe. 

urządzenie do oczyszczania wody


Technologia EXPRESS Water Odwrócona osmoza posiada zdolność do produkowania nieograniczonej, świeżej, doskonałej w smaku, czystej wody pitnej z technologią odwróconej osmozy w rozsądnej cenie. Firma Express Water jest wiodącym producentem i dostawcą systemów odwróconej osmozy i filtracji. Nasze systemy RO są produkowane przemysłowo i spełniają wymagania norm przemysłowych z usuwaniem nawet 99% zanieczyszczeń obecnych w wodzie. Standardy jakości zostały zbudowane przez nasz ograniczony rok i są poparte naszą amerykańską profesjonalną pomocą techniczną. 

Nasza łatwa w odwróceniu osmoza filtruje zanieczyszczenia, chemikalia i ciała stałe w wodzie i kranach. Każdy produkt jest dostarczany z prostymi, łatwymi do zrozumienia instrukcjami (w języku angielskim).

Specyfikacje i funkcje 
urządzenie do oczyszczania wody

1. etap: 5 μm ( mikronowy ) wkład z pianki polipropylenowej usuwa duże i drobne cząstki, takie jak piasek, brud, błoto, cząsteczki rdzy. 

2 etap: Filtr z węglem aktywowanym GAC: usuwa chlor, zapachy i smak z wielu lotnych związków organicznych. 

3 etap: Filtr z węglem aktywnym ( 5 mikronów ) : blokowy filtr węglowy wykonany z cienkiej warstwy węgla kokosowego. Usuwa chlor, smak, zapach i inne typowe chemikalia. 

4 etap:  Cienkowarstwowa kompozytowa 100 galonowa membrana RO: membrana TFC jest głównym składnikiem odwróconej osmozy.  Do 99% redukcji bakterii i chemikaliów. 

5 etap: UV sterylizator UV: usuwa do 99,99% wirusów, bakterii i torbieli. Stal nierdzewna. 

6 etap: Filtr granulowany Inline: Filtr szlifujący, polerski; Stabilizuje właściwości smakowe wody i dodatkowo usuwa wszelkie ślady brzydkich zapachów i smaków.

urządzenie do oczyszczania wody


Zamów na Amazon. Produkt zostanie dostarczony kurierem DHL ze Szczecinawaterstreatment    waterstreatment     waterstreatment    

poniedziałek, 23 lipca 2018

LifeStraw - Butelki z 2 stopniowym filtrem, różne kolory.BEZPIECZNA WODA PITNA

Wymienny 2-warstwowy filtr LifeStraw. Ta butelka filtruje wodę i  jest niezbędnym akcesorium do wędrówek, biwakowania, podróży, plecaków i nagłych sytuacji. Bez niej żaden sprzęt do przetrwania lub katastrofy nie jest kompletny. Szczelna butelka wykonana z Tritanu ma 0,65 litra. LifeStraw filtruje do 1000 litrów wody, a kapsuła z węglem aktywowanym do 100 litrów. Obie części można łatwo wymienić.

NAJWYŻSZE STANDARDY FILTRACYJNE

Usuwa co najmniej 99,9999% z przenoszonych przez wodę bakterii, 99,9% przenoszonych przez wodę pasożytów pierwotniakowych i filtrów spada do 0,2 μm; LifeStraw przekracza standardy filtrowania EU i EPA. Usuwa oocysty E. coli, Giardia i Cryptosporidium oraz wiele innych zanieczyszczeń na bazie wodyOSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE

Kup LifeStraw Go 2-Stage, aby mieć pewność, że twoja rodzina, przyjaciele i ty jesteście dobrze przygotowani do następnej podróży lub przygody na świeżym powietrzu. W związku z tym nie jest konieczne kupowanie szkodliwych dla środowiska plastikowych butelek z wodą. Dwustopniowa butelka LifeStraw Go to idealny prezent dla przyjaciół lub członków rodziny. 

INNOWACYJNY FILTR WODY

LifeStraw filtruje do 1000 litrów zanieczyszczonej wody bez użycia jodu, chloru lub innych chemikaliów; LifeStraw nie wymaga baterii i nie ma ruchomych części. LifeStraw to świetna i innowacyjna alternatywa dla tabletek jodowych i systemów filtrów o dużych rozmiarach. Otrzymujesz przefiltrowaną wodę bez posmaku, chemikaliów lub jodu. Ustnik silikonowy do żywności jest zdejmowany dla łatwego czyszczenia.OBSERWUJ LITERY

W przypadku każdego zakupionego produktu LifeStraw, uczeń w środowisku programistycznym będzie zaopatrzony w czystą wodę pitną przez jeden rok szkolny. W 2018 r. LifeStraw postawił sobie za cel wspieranie ponad 1 miliona dzieci w Afryce


Butelka na wodę LifeStraw Go 2 stopniowa posiada wielokrotnie nagradzaną technologię filtrowania w trwałej, wygodnej butelce, która filtruje co najmniej 1000 litrów wody w ciągu całego okresu jej użytkowania bez potrzeby stosowania baterii. 

Dzięki lekkiej i smukłej konstrukcji Lifestraw Go jest idealnym towarzyszem w turystyce, podróżach, obozach harcerskich i w miejscach, gdzie może być zastosowany ze względu na zanieczyszczenia wody przez bakterie lub pasożyty.

Lifestraw Go oferuje wielokrotne napełnianie butelki wodą tak, że masz na swojej podróży zawsze czystą wodę pitną w każdej chwili. Zatrzymaj się przy strumieniu, rzece lub nawet stawie. Napełnij butelkę, odkręć wieko i wciągnij przefiltrowaną wodę przez ustnik. Kapsuła z węglem aktywnym w dodatkowym filtrze redukuje nieprzyjemne zapachy i zły smak, chlor i substancje organiczne, a także chemiczne.Dalsze szczegóły:
- Solidnie wykonany: waży tylko 168 gramów
- Wygodny do noszenia: tylko 235 mm długości o średnicy 80 mm
- Z zatrzaskiem i karabińczykiem, można go przymocować do plecaka
- Nie potrzebuje zasilania, nie ma baterii ani żadnych części zamiennych
- Pojemność: 0,64 litra
- Nie zawiera żadnych chemikaliów

czwartek, 28 czerwca 2018

Filtr wody w całym domu - 3-stopniowy domowy system filtracji wody - zawiera manometry

Filtr wody w całym domu


Filtr wody w całym domu- Wyjmij zanieczyszczenia z domu - Pij z dowolnego kranu bez obaw, gdy usuniemy chlor, rdzę, pestycydy, brud, piasek, insektycydy, muł, zmętnienie, lotne związki organiczne (VOC), herbicydy, zachmurzenie i zapachy

- Dokładnie to, czego potrzebujesz - Zdobądź czystą wodę z dowolnego kranu. Wszystkie nasze filtry są specjalnie zaprojektowane do współpracy, tworząc najbezpieczniejszą wodę do użytku domowego

- Wyraźnie łatwe - przejrzysta obudowa pierwszego stopnia pozwala łatwo monitorować system i widzieć, kiedy trzeba wymienić filtry

- Nie marnuj czasu na konserwację - nasza szybka i łatwa do zrozumienia konstrukcja oznacza, że możesz wymieniać filtry szybko i łatwo

- Gwarantowana jakość - spróbuj z naszą 1-letnią gwarancją na wszystkie systemy wody ekspresowej i bezpłatną pomoc dożywotnią

Filtr wody w całym domu


Chroń swój dom, zdrowie i urządzenia, filtrując całą przychodzącą wodę. 3-stopniowy filtr wody ciężkiej Express Water Whole House usuwa główne zanieczyszczenia z wody i zapewnia czystą wodę do picia, prysznica, gotowania i innych zastosowań domowych. Ten system usuwa główne zanieczyszczenia wody, takie jak ciężkie metale, chlor, chloraminy, rdza, pestycydy, brud, piasek, mikroorganizmy, ołów, żelazo, muł, mętność, herbicydy, mętność, rozpuszczalniki przemysłowe, farmaceutyki i zapachy.

Unikaj tworzenia się rdzy i innych szkodliwych osadów. Daj zdrowszą wodę swoim zwierzętom. Przedłuż żywotność zmywarki, pralki i innych urządzeń, a także zredukuj koszty energii. Nasz system całego domu został zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu i wydajny. Zestaw filtrów jest dobry do 100 000 galonów lub 6-12 miesięcy. Jest to oparte na średniej jakości wody. Żywotność filtra może się różnić w zależności od jakości wody, temperatury i ciśnienia wejściowego. W komplecie z pełnym zestawem filtrów. Duże 1-calowe złącza i długie obudowy o wysokiej wydajności zaprojektowano tak, aby prawie nie zmniejszać ciśnienia wody w Twoim domu.

Filtr wody w całym domu


Jest to wytrzymały system całego domu, który może dostarczać do 0,25 galonów czystej wody na sekundę. System montowany jest do wolnostojącej ramy ze stali nierdzewnej, która umożliwia montaż na podłożu lub na zamontowanej instalacji. Ten system jest przeznaczony do stosowania w suchym, poziomym miejscu, chronionym przed temperaturami ujemnymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. System działa z 45-80 psi i temperaturą wody między 40-100 ℉. System zawiera przyciski zwalniające ciśnienie dla każdego filtra i manometry do monitorowania ciśnienia.

Czyszczenie jest wygodniejsze niż jakikolwiek filtr. 3-stopniowy system filtrowania wody Express Water WH300SCKS to kompletne rozwiązanie dla Twojego domu.

środa, 1 listopada 2017

Sterylizator Wody UV

Sterylizacja wody promieniowaniem UV, wyjaławianie – to jednorazowy cykl technologiczny polegający na unicestwieniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych oraz zarodnikowych postaci mikroorganizmów. Sterylizacji można dokonać za pomocą lamp UV naświetlając wodę promieniami ultra filetowymi. Prawidłowo wysterylizowana woda jest jałowa.  Nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów, bakterii, wirusów oraz ich form przetrwalnikowych.Ultrafiolet jest efektywnym sposobem sterylizacji powierzchni nieosłoniętych przez szkło lub papier. Promieniowanie UV, wyjaławianie polega na naświetlaniu wody promieniowaniem ultrafioletowym. Promieniowanie to zmienia strukturę kwasów nukleinowych, dlatego najsilniej działa na formy wegetatywne drobnoustrojów. Używa się fal o długości 210–328 nm (najbardziej aktywne jest promieniowanie o długości fali 254 nm). Dzięki lampom UV,  dzięki zastosowaniu lamp UV możemy uzyskać wyjątkowo czystą wodę, również zdatną do picia. 

Promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwe dla ludzi – może powodować między innymi stany zapalne skóry i zapalenie spojówek. Promieniowanie ultrafioletowe nie przenika w głąb płynów i ciał stałych, jest absorbowane przez szkło i tworzywa sztuczne. Lampy UV odznaczają się niewielkimi kosztami przy eksploatacji, a także trwałością i bezpieczeństwem użytkowania. Dostępne są w wielu różnych modelach różniących się takimi parametrami jak: wielkość - długość, średnica gwintu czy  moc.


Sterylizatory UV likwidują w 100% drobnoustroje znajdujące się w wodzie.  Można tu wymienić: krętki z rodzaju Leptospira, które mogą wywoływać żółtaczkę bakteryjną, przecinkowiec cholery wywołujący cholerę, pałeczki z rodzaju Shigella odpowiedzialne za czerwonkę bakteryjną czy pałeczki Salmonella. Dalej mamy ostatni bardzo popularne bakterie z grupy E-coli. Obecność nawet niewielkiej ilości bakterii coli w wodzie niemal natychmiastowo wyklucza ją, jako źródło wody pitnej. Do grupy bakterii coli można zaliczyć: Citrobacter, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Escherichia. Escherichia E. coli.  W niektórych przypadkach bakterie e-coli mogą wywoływać biegunki, chorobę układu moczowego, a nawet zapalenie opon mózgowych. 

http://filtrydowody.gorzow.pl/