Amex Water Filter

flagcounter.com

free counters

środa, 5 kwietnia 2017

Domowa Stacja Uzdatniania Wody Koszty

Domowa Stacja Uzdatniania Wody Koszty.
Koszt domowych stacji uzdatniania wody jest uzależniony od wielu czynników. Od tego czy woda jest wodociągowa czy z własnego ujęcia. Od ilości zużywanej wody. Od ilości osób korzystających z wody. Od ilości i jakości materiałów potrzebnych do montażu. Domowe stacje uzdatniania  mogą być zmiękczające lub odżelaziające. 

Domowa Stacja Uzdatniania Wody Koszty

Najszybciej wyliczymy koszty stacji uzdatniania dla wody miejskiej wodociągowej. Ta woda zawiera zazwyczaj znaczne ilości wapnia i magnezu czyli popularnego "kamienia". W tym przypadku zastosujemy zmiękczacz kompaktowy z 30 litrowym złożem zmiękczającym i filtr wstępnego oczyszczania BIG BLUE 20 cali. Dla rodziny 4 osobowej koszt taki z materiałami montażowymi i podłączeniem zamknie się w kwocie 3000 zł - 3500 zł.

Trudniejsze wyliczenie będzie dla wody z własnego ujęcia. Tu niezbędne jest zrobienie badanie wody. Koszt takiej stacji będzie uzależniony od ilości żelaza i manganu w wodzie. Inna będzie cena urządzenia dla wody, w której ilość żelaza w wodzie jest przekroczona o 200 % a inna będzie cena urządzenia dla wody , w której ilość żelaza jest przekroczona 8000 % ponad normę. To wynika z wielkości urządzeń, które będą montowane. Dla małych przekroczeń stosujemy mały odżelaziacz, więc kosztuje mało, dla dużych przekroczeń stosujemy duże urządzenia, więc kosztuje dużo. 

W tym przypadku koszt jest uzależniony od ilości złoża filtracyjnego, które musimy zasypać do urządzenia. Dla małych urządzeń może być 30 litrów, dla dużych 60 litrów a dla bardzo dużych. 120 litrów. Jeżeli dojdą nam bakterie to koszt stacji uzdatniania zwiększa się o montaż lampy UV. Standardowo dla rodziny 4 osobowej koszt montażu stacji uzdatniania wody z niewielkimi przekroczeniami norm powinien się zamknąć w kwocie 4000 zł.

Brak komentarzy: