Amex Water Filter

flagcounter.com

free counters

Zmiękczacze Do Wody

Zmiękczacze do wody usuwają, na zasadzie wymiany jonowej, kationy powodujące powstawanie kamienia w instalacjach wodnych, c.o. i kotłowych.

Zmiękczacze Do WodyWymiana jonowa to zjawisko zamiany ruchliwych jonów na inne jony tego samego znaku zachodzący na jonicie. Jonit zaś to substancja służąca do przeprowadzania selektywnego procesu wymiany jonowej. Wymiana ta zachodzi w kolumnach i filtrach jonitowych. Przepuszczenie przez warstwę jonitu ciekłego roztworu powoduje albo dodanie określonego jonu albo pozbycie się z niego określonego jonu.Jonity wykorzystuje się w procesie uzdatniania wody (warunkiem jest atest PZH dla stosowanego jonitu). Stosowane są do takich metod jak zmiękczanie wody i demineralizacja wody.


Twarda woda jest częstym problem zarówno dla użytkowników indywidualnych jak i dla przemysłu. Twardość wody oznacza się stopniem rozpuszczenia soli wapnia i magnezu. Tak powstaje kamień, którego negatywnymi efektami są: duże straty energii w urządzeniach grzewczych, rosnące zużycie środków piorących, efekt suchej i ściągniętej skóry po kąpieli. Wykorzystywane są tutaj zmiękczacze czyli specjalne filtry, inne do użytku domowego – kompaktowe (zdjęcie poniżej) i inne użytkowane w przemyśle.


Zmiękczacze do wody

W zależności od stopnia i rodzaju twardości wody wymagana jest wymiana jonowa:
· W cyklu wodorowym na kationitach słabo kwaśnych – usuwanie twardości węglanowej
· W cyklu sodowym lub wodorowym na kationitach silnie kwaśnych – usuwanie twardości węglanowej i niewęglanowej
· W cyklu wodorowym i cyklu sodowym – usuwanie twardości węglanowej i niewęglanowej
· W cyklu wodorowym (kationit słabo kwaśny – dekarbonizacja + kationit silnie kwaśny - usuwanie twardości węglanowej i niewęglanowej)
· Dekarbonizacja i dekationizacja na kationicie silnie kwaśnym pracującym w cyklu sodowym i anionicie silnie zasadowym pracującym w cyklu chlorkowym.

Wiele substancji zawartych w wodzie wpływa niekorzystnie na zdrowie człowieka, działanie urządzeń domowych oraz stan instalacji. Rozpuszczone w wodzie sole wapnia i magnezu przyczyniają się do powstawania twardości wody. Wytrącane węglany tych soli osadzają się w postaci kamienia.

Rozpuszczone w wodzie jony wapnia i magnezu wychwytywane są w kolumnie wymiennika jonitowego zmiękczacza w czasie przepływu wody przez złoże. Regeneracja złoża nasyconym roztworem soli kuchennej przywraca żywicy jonowymiennej pierwotne właściwości zmiękczania wody.
Zastosowanie: domki jednorodzinne, przemysłowe zmywarki do naczyń, kostkarki do lodu, ekspresy do kawy w kawiarniach-restauracjach-barach, piece konwekcyjne.

Tagi:
filtry do wodyfiltry wodnefiltrowaniefiltrowanie wodyfiltry wodyfiltry wody pitnejfiltr wodyfiltr wodnyfiltr do wodyfiltry przemysłowefiltry osmozafiltry odwrócona osmozafiltry osmotycznefiltr osmozyczysta wodawoda czystafiltry wstępnego oczyszczaniafiltry węglowezmiękczanie wodyzmiękczacz wodyzmiękczaczezmiękczacze wodyodżelaziaczodżelaziacze, odżelazianieodżelazianie wodyodżelaziacze wodyodwrócona osmozasystemy uzdatniania wodytwarda wodatwardość wodyodmanganianie wodydemineralizacja wodydejonizacjauzdatnianie wodyuzdatniania wodyuzdatniacze wody, oczyszczanie wodyuzdatnianie wody pitnejdezynfekcja wodylampy uv, dystrybutory wodydystrybutory do wody, ekologiareverse osmosisUmkehrosmosesoftenerwater softener, water filtersEnthärtungsanlagewasserfilter
My Ping in TotalPing.com 

Brak komentarzy: